CÂU CHUYỆN CHIẾN THẮNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG CỦA CHÚ XƯƠNG

Bệnh tiểu đường là căn bệnh nãm tính vô cùng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cuộc sống. Hơn ai hết Chú Xương một người bệnh tiểu đường lâu năm thấu hiểu những khó khăn trong điều trị bệnh tiểu đường. Hàng ngày chú phải ăn uống…